ČNK ICOMOS > činnost > činnost 2008

Broumovská skupina kostelů – příklad výjimečného sakrálního dědictví

Stručný záznam dojmů z přednášky, kterou pořádal ČNK ICOMOS ve spolupráci s NPÚ-ÚP v sídle MK ČR v Nostickém paláci v Praze 1 dne 16.4.2008, k připomenutí Mezinárodního dne památek a historických sídel 2008.

Jiří T. Kotalík

Mezinárodní den památek a historických sídel vyhlašovaný ICOMOS si již v naší zemi vybudoval určitou pozici, i když zatím samozřejmě nejde o tak masovou akci jakou jsou zářijové Dny evropského dědictví (EHD). Den památek a sídel ICOMOS ovšem má pevné místo v kalendáři oficialit (vyhlašování titulu Historické město roku je spojeno s reprezentační akcí za účasti čelných představitelů památkové péče na Pražském hradě). Rádi se k připomínkám Dne připojují mj. správci zpřístupněných kulturních památek a často připravují v příznivém jarním termínu výhodné vstupné nebo rozšiřují nabídku prohlídek. Důstojnou součástí těchto připomínek "svátku památek" jsou každoročně také odborné přednášky, připravované Českým národním komitétem ICOMOS, zpravidla s cílem nějak se připojit ke zdůraznění specifického tématu Dne, vyhlašovaného ICOMOS. Letos se tedy mottem Dne stalo "sakrální dědictví a posvátná místa". Námět se stal inspirací pro uspořádání přednášky pana doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka z Akademie výtvarných umění v Praze, což se nakonec ukázalo jako mimořádně šťastný krok. Jistěže sehrálo velkou roli to, že doc. Kotalík je zkušený pedagog a popularizátor historických památek. Má také velmi blízko ke kulturnímu dědictví – konec konců po určitou dobu byl též ředitelem památkového ústavu.

Téma, které zvolil, je mezi historiky umění dobře známé, byť samozřejmě ještě stále nabízí možnosti diskusí o nejrůznějších interpretacích či souvislostech – jedná se o skupinu barokních venkovských kostelů na panství kláštera v Broumově. Nechci tu ani parafrázovat řadu podnětů, které tento jedinečný soubor nabízí (z hledisek zkoumání historie prvotní středověké kolonizace odlehlé končiny, poznání postupů výstavby barokních novostaveb kostelů, pro pochopení souvislostí s technicky náročnějšími díly stejných umělců, hodnocení pozoruhodných konceptů kultivované krajiny, ale také pro aktuální otázky, před nimiž konec konců s vlastníky či správci stojí také památkáři). Sotva se však bylo možné ubránit obavě z toho, jak mnoho naše společnost zůstává dlužná tomu, co nám odkázali předci, a jak mnoho se asi nepodaří uchovat. Tím více je třeba projevovat uznání těm, kdo obětují svůj čas a energii na záchranu památek.

Účastníci si odnesli i silné dojmy z pozoruhodné snahy o obrození a konsolidaci místního společenského a kulturního života. Vitalita a cílevědomost jejich iniciátorů by mohla být inspirací i mnohde jinde. Jistě bylo dobře, že ČNK ICOMOS mohl uspořádáním přednášky alespoň v omezené míře přispět k posílení povědomí o potřebě sakrálním památkám v posvátné krajině na Broumovsku věnovat více pozornosti. Toho si byl vědom i doc. Kotalík, který na závěr vyzval k vystoupení Ing. arch. Bohumíra Prokopa, který představil snahy o probuzení zájmu místního obyvatelstva i kompetentních orgánů o osud jedinečných památek i jejich prostředí. Nepochybně k tomu přispěje i publikace Broumovská skupina kostelů – Průvodce školou českého baroka v kraji Pískovcových skal, připravená ve spolupráci s doc. Kotalíkem a fotografem Pavlem Sůvou. Doc. Kotalík uvítal také duchovního správce pěti ze zmiňovaných kostelů pátera Martina Lanžiho, který se svěřil se svými pocity a zkušenostmi z duchovní správy v odlehlé končině naší země.

Arch. Bohumír Prokop

P. Martin Lanži

Přednášející i pořadatelé byli nakonec odměněni dlouhotrvajícím potleskem asi 60 přítomných posluchačů.

Publikace Broumovská skupina kostelů je k dostání mj. v pražských knihkupectvích Seidl a v prodejně Klubu Za starou Prahu v Juditině věži na Malé Straně. 50 Kč z každého výtisku věnuje občanské sdružení Rozárka na vytvoření aktuální pasportizace


Text a snímky Jan Sommer, 2008
Publikováno na adrese: http://sweb.cz/icomos/cinnost/cinnost2008/cnk080416MDPS.htm, on-line od 29.4.2008

ČNK ICOMOS > činnost > činnost 2008